Tradycyjnie 15 sierpnia zbierane są ofiary na budowę kościołów diecezji świdnickiej

Świdnica, 6 sierpnia 2022 r.

 Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Słowo Biskupa Świdnickiego do odczytania w kościołach diecezji świdnickiej
w niedziele 7 i 14 sierpnia  2022 r. – na uroczystość 15 sierpnia,
kiedy zbierane są ofiary na budujące się kościoły.
 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Jest tradycją, że w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wszystkich kościołach naszej diecezji zbierane są ofiary na budujące się kościoły. Trwają prace budowlane w kilku parafiach. Niektóre są już na etapie wykończenia, inne wymagają jeszcze dużej pracy. Z ofiar zbieranych w tym dniu wspieramy parafialne wspólnoty, które z coraz większym trudem wznoszą swoje kościoły.

W tym roku chciałbym, abyśmy solidarnie wspierali budującą się świątynię Bożego Miłosierdzia w Bielawie. Jest moim wielkim pragnieniem, aby ta świątynia w przyszłości stała się w naszej diecezji Centrum Bożego Miłosierdzia i modlitwy o pokój. Prace związane z budową tego miejsca są już zaawansowane. Jednak potrzeba jeszcze wsparcia dla parafialnej wspólnoty, która z takim trudem i poświęceniem od kilkunastu lat zmaga się z tym dziełem. Proszę Was zatem, Siostry i Bracia, abyście składając w tym roku swoją ofiarę pomyśleli o pomocy dla tego właśnie dzieła.

Dzisiaj, w świecie rozdartym niezgodą, tak bardzo potrzeba nam pokoju. Wobec zagrożeń i informacji, jakie płyną ze świata, tylko zawierzenie Bożemu Miłosierdziu i Matce Najświętszej – Królowej Pokoju może ocalić świat i naszą Ojczyznę. Jest wiele miejsc w naszej diecezji, gdzie każdego dnia wybrzmiewa pokorna modlitwa o pokój. Począwszy od małych kaplic zakonnych, szpitalnych, do wielkich świątyń, bazylik i sanktuariów. Chciałbym, aby do tych miejsc dołączyła także i ta budująca się świątynia Bożego Miłosierdzia w Bielawie.

Św. Jan Paweł II – dokładnie 20 lat temu – wołał z Łagiewnik: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek znajdzie szczęście! (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, 17 sierpnia 2002 r.).

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia – Królowa pokoju, która na Kalwarii usłyszała słowa Jezusowego testamentu miłości, pomaga nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia. Niech uprosi upragniony pokój dla Ukrainy, dla świata i naszej Ojczyzny.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.