Proboszcz

Od 12.02.2021 r. proboszczem w parafii jest ks. Paweł Laska.