Pogrzeb katolicki

Jedną z powinności człowieka jest pogrzebanie ze czcią osoby zmarłej. Wyrazem wiary w zmartwychwstanie umarłych, jest pogrzeb katolicki, który przysługuje każdemu chrześcijaninowi, który nie wyrzekł się swojej wiary i nie wyraził sprzeciwu względem pogrzebu katolickiego.

Właściwym kapłanem do którego należy zwrócić się o pogrzeb katolicki jest ksiądz z parafii w której zamieszkiwała w ostatnim czasie przed śmiercią osoba zmarła. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego parafianinem jest się tej parafii, w której mieszka się dłużej niż 3 miesiące. Nie jest istotny adres zameldowania

Formalności związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej poprzez najbliższą rodzinę zmarłego – po wcześniejszym wykonaniu telefonu do parafii celem ustalenia załatwienia formalności. Podstawowym dokumentem koniecznym do załatwienia formalności jest akt zgonu, z którego dane są spisywane do księgi zmarłych danej parafii i karta zgonu, która pozostaje w dokumentacji cmentarza, na którym zostaje pochowana dana osoba.