Komunia Święta

Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest dopełnieniem tego wtajemniczenia. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z fundamentów całego życia chrześcijańskiego. Co więcej, Eucharystia nazywana jest źródłem i szczytem tego życia. Wszystkie inne sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. Jest ona streszczeniem i podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej; Najświętszym Sakramentem, gdyż stanowi sakrament sakramentów.