Kancelaria parafialna

Sprawy kancelaryjne można załatwić w tygodniu po Mszy świętej, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie ( tel. 576 398 611). W niedzielę i święta kancelaria jest nieczynna.

Kancelaria parafialna, nazywana też biurem parafialnym, to miejscem, w którym podejmowane są wszelkie kwestie związane z duszpasterstwem parafii. Spotykamy się tutaj w sprawach:

  • rozmów duszpasterskich z wiernymi,
  • formalnych związanych z udzieleniem sakramentów,
  • związanych z katolickim pogrzebem,
  • przyjmowania intencji mszalnych,
  • rozmów kanonicznych z osobami pragnącymi zawrzeć związek małżeński,
  • personalnych ( zmiana adresu, wpis do ewidencji, itd.),
  • wydawania stosownych zaświadczeń,
  • innych, które wynikają z potrzeb petentów.