Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi (Marianek) obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono za wyraźną prośbą Matki Bożej, która objawiła się świętej Katarzynie Labouré w 1830 roku. Celem, który pragniemy osiągnąć, jest naśladowanie i upodobnienie do Maryi. Dziewczęta, obierając Ją za wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby.
Dzieci Maryi biorą udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt oraz uroczystości. Swoje święto obchodzą w okolicy uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).