Czciciele Matki Bożej Fatimskiej

W naszej Parafii istnieje grupa osób, czczących w szczególny sposób Matkę Bożą Fatimską. Przywiązanie do Niej ukazujemy poprzez następujące praktyki religijne:

  • uczestnictwo w różańcu fatimskim i Mszy św., każdego 13-go dnia miesiąca,
  • w miesiącach objawień od maja do października dodatkowo uczestniczymy w nabożeństwie fatimskim wraz z procesją ze świecami dookoła kościoła, zakończoną odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego,
  • codziennie staramy się wypełniać prośby Matki Bożej Fatimskiej, modląc się na różańcu o nawrócenie grzeszników, czyniąc pokutę i wynagradzając za zniewagi uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi.