Chrzest

Chrzest Święty jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem. Powoduje on, że człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga. Sakramentu chrztu świętego udzielamy zgodnie z ustalonym terminem w kancelarii parafialnej.

Wskazania dla rodziców przed Chrztem Świętym dziecka:

  • miesiąc wcześniej trzeba chrzest zgłosić w kancelarii parafialnej. Mogą to uczynić jedynie rodzice dziecka. Dla każdego dziecka rodzice wybierają rodziców chrzestnych

Chrzestni winni posiadać:

  • dojrzałość do spełnienia swego zadania
  •  przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą
  • jeśli są z poza parafii zaświadczenie od Ks. proboszcza danego miejsca, świadectwa wiary i moralności
  • Chrzestni winni być osobami bierzmowanymi
  • Młodzież licealna – przedłoży aktualne świadectwo religii

Rodzice dziecka przedłożą następujące dokumenty:

  • metrykę urodzenia dziecka z U.S.C.
  • świadectwo ślubu kościelnego
  • zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi (jeżeli pochodzą z innej parafii). Zaświadczenie takie wystawia Ks. proboszcz parafii w której chrzestni zamieszkują.

Chrzestnymi nie mogą być osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację.