Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów

Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw covid-19

firm AstraZeneca i Johnson&Johnson

1. Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych opublikował dokument na temat szczepionek. Dokument ten jest dalej w całej pełni aktualny i zgodny z nauczaniem teologicznym i moralnym Kościoła katolickiego.

We wspomnianym dokumencie podkreślono, że szczepionki wykorzystujące mRNA (firm Pfizer i Moderna) nie budzą poważnych przeciwskazań etycznych, gdyż w ich produkcji nie korzystano z linii komórkowych stworzonych na bazie tkanek płodów abortowanych (do ich produkcji nie są wymagane linie komórkowe). Testowanie tych szczepionek na płodowych komórkach nie budzi dyskwalifikujących zastrzeżeń, gdyż takie badanie nie stanowi ogniwa w procesie ich produkcji. W powyższym dokumencie nie ustosunkowano się do szczepionek innych firm, gdyż brak było wówczas pewnych danych na temat technologii zastosowanych w ich produkcji.

2. Dziś jednak już wiadomo, że szczepionki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów (korzysta się z nich w procesie namnażania tzw. składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego zjadliwości adenowirusa). Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w tym przypadku komórki pochodzące z abortowanych płodów stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek. Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim dokumencie zasadami katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne – wyżej wspomniane mRNA – które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych.

3. Stanowisko to nie jest jednak ostateczną oceną moralną w kwestii ewentualnego korzystania ze szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson. Trzeba bowiem pamiętać, że wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami (np. zawodowymi, posłuszeństwa w ramach określonych zespołów, struktur, urzędów, służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki) mogą z nich skorzystać bez winy moralnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Magisterium Kościoła, wyjątkowa dopuszczalność tych szczepionek wynika stąd, że ich przyjęcie nie wiąże się z bezpośrednim uczestnictwem w aborcji, nie oznacza jej akceptacji i jej wymuszania (linie komórkowe wykorzystane w produkcji nie powstały na ich zamówienie). Ponadto związek między płodem abortowanym i szczepionkami nie jest związkiem formalnym (co miałoby miejsce, jeżeli aborcja byłaby przeprowadzona na zamówienie producenta szczepionek i byłaby wymuszana przez osoby chcące z nich korzystać), ale jest związkiem materialnym (brak związku intencjonalnego i przyczynowego; szczepionkę łączy z aborcją tylko materiał biologiczny z niej pochodzący).

Zakłada się też, że korzystanie z tej szczepionki jest podyktowane przez prawdziwą konieczność czy obowiązek mający na celu ochronę życia i zdrowia osobistego lub bliźnich, którzy mogliby być zakażeni przez kontakt z niezaszczepioną osobą. Osoby takie winny jednak – w możliwy dla nich sposób – manifestować swój stanowczy sprzeciw wobec wykorzystania materiału biologicznego mającego niemoralną genezę w produkcji tej szczepionki oraz dlatego, aby nie zostały uznane za popierające w sposób pośredni aborcję (na przykład pisząc listy sprzeciwu do instytucji sprowadzających lub dystrybuujących tę szczepionkę, czy też do przełożonych).

4. Niniejsza opinia nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień (zwłaszcza możliwych poważnych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, a nie czasowym, z podaniem określonej szczepionki), gdyż jak dotychczas brakuje w tej materii pewnych wyników badań oraz obiektywnych, zgodnych i nie budzących wątpliwości opinii specjalistów. Taka opinia będzie możliwa dopiero wtedy, gdy te wątpliwości zostaną w pełni wyjaśnione.

Jednakże – zgodnie z zasadami etycznymi – w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do zagrożenia dla życia konkretnych osób stwarzanego przez którąś ze szczepionek, należy rezygnować z jej podania.

Bp Józef Wróbel SCJ
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Lublin, 14 kwietnia 2021 roku

źródło: diecezja.swidnica.pl

Tydzień modlitw o ochronę życia; 19-25 III br.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia przygotowało inicjatywę Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się ona 19 III br. i zakończy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień 25 marca, z ustanowienia św. Jana Pawła II,  jest  obchodzony w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia. Przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki, zachęcjac do czynnego włączenia się w inicjatywę, prosi by w niedzielę, duszpasterze podczas ogłoszeń parafialnych zachęcili wiernych do udziału w modlitwie o ochronę życia.

Broszura związana z Tygodniem Modlitw o Ochronę Życia (wersja) pdf

Strona Polskiego Stworzyszenia Obrońców Życia: www.pro-life.pl

Link do filmu promującego dzieło: https://www.youtube.com/watch?v=pYpFBA6hYuY&t=81s

Źródło: diecezja.swidnica.pl/

Rekolekcje wielkopostne i Triduum Paschalne w TVP

Telewizja Polska S.A.  – Redakcja Programów Katolickich

Redakcja Programów Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych przygotowuje cykl rekolekcji wielkopostnych dla trzech grup: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz transmisje Triduum Paschalnego z Jasnej Góry

Transmisja Triduum Paschalnego z Jasnej Góry w TVP 1

1 kwietnia – Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej; godz. 18-19

2 kwietnia – Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej, godz. 18.00-19.15

3 kwietnia – Wielka Sobota, Liturgia Wigilii Paschalnej; godz. 18.00-19.30

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w TVP 3:

– rekolekcje dla dzieci w dniach 22-24 III (poniedziałek-środa) godz. 9.30, TVP 3; prowadzący: ks. Adam Węgrzyn SDB (konwencja nauk rekolekcyjnych w stylistyce programu „Ziarno”)

– rekolekcje dla młodzieży w dniach 22-24 III (poniedziałek-środa); godz. 112.30, TVP 3; prowadzący; o. Lech Dorobczyński OFM oraz prowadzący „Studio Raban”

– rekolekcje dla dorosłych w dniach 26-28 III (piątek-niedziela); godz. 20.30; TVP 3; prowadzący: ks. Wojciech Węgrzyniak

Rekolekcje (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) odbędą się w cyklach 3-odcinkowych, po 23 minuty każdy.

Rekolekcje dostępne będą również na VOD www. vod.tvp.pl oraz w mediach społecznościowych.

– dla dzieci: https://www.facebook.com/ZiarnoTVP/

– dla młodzieży: https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

– dla dorosłych: https://www.facebook.com/ZiemiaNieboTVP/

Źródło: diecezja.swidnica.pl

“24 godziny dla Pana” 12-13 III br. w diecezji świdnickiej

W związku z podjętą przez Ojca Świętego, papieża Franciszka decyzją, iż pomimo stanu pandemii, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzona będzie w piątek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu inicjatywa wielkopostna nabożeństwo „24 godziny dla Pana”,  w Świdnicy, Wałbrzychu, Kłodzku, Dzierżoniowie, Ząbkowicach zgodnie z wolą bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego,  w dniach 12-13 III br. (piątek-sobota) będzie trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Więcej informacji – źródło: diecezja.swidnica.pl

Dziś II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela “Ad Gentes”

Od 2005 r. w II niedzielę Wielkiego Postu każdy z nas może wspomóc misjonarzy na drodze specjalnej zbiórki. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zwana jest też Niedzielą “Ad Gentes”. Z tej okazji we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce odbędzie się zbiórka na fundusz misyjny. W ubiegłym roku z tego funduszu ponad 1,4 mln zł trafiło do rąk misjonarek i misjonarzy. Dzięki hojności wiernych w Polsce misjonarze zrealizowali 99 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych na kwotę 470 tys. zł.

Czytaj więcej : źródło: ekai.pl

Finansowanie nauczania religii w szkole – standardem w Unii Europejskiej

„Katechetom za lekcje religii powinna płacić wspólnota wiernych. Jeżeli mówimy o praktykowaniu wiary (a tym jest właśnie lekcja religii w szkole), to za jej praktykowanie powinni płacić sami wierni” – mówił w środę w rozmowie z Onetem Piotr Pawłowski, prezes fundacji Na Rzecz Humanizmu Racjonalizmu i Świeckości OMNIUM. Tymczasem standardem w krajach Unii Europejskiej jest finasowanie lekcji religii w publicznym systemie kształcenia przez państwo. Wycofanie finasowania nauki religii w szkole ze środków publicznych w Polsce, byłoby złamaniem standardów europejskich.

Więcej – Źródło ekai.pl