Święte Triduum Paschalne – Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem liturgicznej ciszy i zadumy. Wierni trwają na modlitwie przy Grobie Pańskim, oczekując na największy cud − Zmartwychwstanie. W godzinach przedpołudniowych do kościołów przynosimy pokarmy na stół wielkanocny, by zostały uroczyście pobłogosławione.

W Wielką Sobotę wieczorem uczestniczymy w Liturgii Wigilii Paschalnej. Jej obrzędy składają się z następujących elementów: 

Liturgii światła, która rozpoczyna się od poświęcenia ognia i przygotowania paschału. Następnie paschał wnosi się do kościoła, a wierni zapalają od niego swoje świece. Przyjmują jego światło tak, jak od Chrystusa przyjmujemy zbawienie. Po wejściu do kościoła i zapaleniu wszystkich świateł śpiewane jest uroczyste orędzie wielkanocne (Exultet), wzywające do radości ze zmartwychwstania Chrystusa. 

Liturgii słowa, która tego dnia jest bardzo uroczysta. Czytania ukazują całą historię zbawienia − wydarzenia, przez które Bóg dokonał odkupienia ludzi od początków świata aż po zbawcze dzieło dokonane przez Jednorodzonego Syna Bożego. 

Liturgii Chrzcielnej – obrzęd poświęcenia wody, a po nim następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych wszystkich zgromadzonych na liturgii. 

Liturgii Eucharystycznej, która jest najbardziej uroczystą liturgią w ciągu całego roku, pełna znaków i symboli. Może być zakończona procesją rezurekcyjną, obwieszczającą radość ze zmartwychwstania Chrystusa. W wielu kościołach taka procesja odbywa się wczesnym rankiem w niedzielę.  

Święte Triduum Paschalne – Wielki Piątek

Wielki Piątek to liturgiczne uobecnienie męki i śmierci Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. Jest to dzień ciszy, skupienia oraz postu. Szaty liturgiczne mają tego dnia kolor czerwony. Jest to symbol męczeństwa, ale też królewskiej godności Chrystusa, który z krzyża panuje nad całym światem i śmiercią. Wieczorem sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej, w której wyróżnić można cztery części. Liturgię Słowa, w której główne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana oraz rozbudowana modlitwa powszechna w intencjach Kościoła i świata. Adorację Krzyża, która jest kulminacyjnym punktem liturgii. W tym dniu krzyż jako symbol miłości i zwycięstwa nad grzechem i śmiercią czcimy tak jak Najświętszy Sakrament. Komunię Świętą, ponieważ tego dnia nie sprawuje się Mszy św., wierni przyjmują dary konsekrowane podczas wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Procesję do grobu, podczas której Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Monstrancja okryta jest welonem, symbolizującym całun spowijający ciało Jezusa oraz tajemnicę wydarzeń Wielkiej Soboty.

Święte Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest to przypomnienie wydarzeń z Wieczernika, kiedy to Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Używany tego dnia biały kolor szat liturgicznych − podkreśla, że jest to czas radości i świętowania.  

Umywanie nóg to charakterystyczny moment tej liturgii. Przypomina gest Jezusa wobec uczniów, wyrażający Jego bezgraniczne oddanie. Dla nas jest wezwaniem do miłości i ofiarnej służby wobec innych.  

Pod koniec Mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ołtarza adoracji, czyli tak zwanej ciemnicy. Symbolizuje ona cierpienia Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu. Dokonuje się także obnażenia ołtarza. Jest to symbol uniżenia Jezusa, opuszczenia przez uczniów oraz ogołocenia z szat podczas męki. 

Rekolekcje Szkolne oraz Parafialne

W 4 tygodniu Wielkiego Postu w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które w tym samym czasie odbywały się w szkole oraz w kościele parafialnym.

Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych wygłosił ks. Przemysław Pojasek – wikariusz parafii katedralnej w Świdnicy, który przez wiele lat był redaktorem Świdnickiej edycji Gościa Niedzielnego. Natomiast rekolekcje parafialne prowadził ks. dr Krzysztof Ora – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Bóg zapłać kapłanom za ich Słowo, które skierowali do naszych Parafian. Te dni rekolekcji z pewnością pomogą nam dobrze przeżyć zbliżające się ważne dni Triduum Paschalnego i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzymy im obfitości łask w ich posłudze kapłańskiej.

Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

W liturgicznym dniu św. RODZINY z Nazaretu małżonkowie na liturgii Mszy św. odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. 

Życzę wszystkim rodzinom naszej Parafii, aby każdego dnia starały się naśladować Świętą Rodzinę, aby byli zwiastunami miłości w swoich domach i środowiskach życia i pracy. 

Krzyże na stacje Drogi Krzyżowej

W ostatnich dniach zamontowaliśmy na 14 stacjach Drogi Krzyżowej w naszym kościele krzyże. Każda stacja powinna mieć krzyż , zatem konieczność była aby tak było. Krzyże również są wykonane z piaskowca – jak i stacje drogi krzyżowej – w środku pozłacane. 

Nowi członkowie LSO

W październiku 2023 r. W niedziele do grona ministrantów dołączyło 4 nowych chłopców . Jakubowi, Piotrkowi, Przemkowi i Krzyśkowi życzymy by służąc przy Bożym ołtarzu wzrastali w wierze i miłości do Pana Boga oraz byli przykładem dla rówieśników.  

Wizytacja Kanoniczna 2023

Każda parafia co pięć lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również jak zostały wypełnione wnioski i zalecenie powizytacyjne.

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Przedstawiciele wydziałów Kurii Diecezjalnej podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne, budowlane  parafii, sprawdzali stan techniczny organów, dokonali przeglądu ksiąg parafialnych, prowadzili rozmowy dotyczące muzyki w Kościele i pieśni liturgicznych.
Wizytacji przewodniczył ks. Biskup pomocniczy Adam Bałabuch.

W sobotę, 28 października br. o godz.12, na progu świątyni ks. Biskupa powitał nasz ks. proboszcz. Po uroczystym ingresie dostojnego gościa powitali przedstawiciele parafian, którzy poprosili ks. Biskupa o udzielenie bierzmowania młodzieży z naszej parafii – 25 osób przyjęło sakrament “dojrzałości chrześcijańskiej”. W uroczystej Mszy Świętej wzięli udział również księża z okolicznych parafii na czele z Księdzem Dziekanem.

Bóg zapłać ks. Biskupowi za modlitwę i głoszone do nas Słowo Boże oraz pasterskie błogosławieństwo.

Dożynki Parafialne – podziękowanie za plony

W naszej parafii końcem września została odprawiona Msza Święta z podziękowaniem za szczęśliwe zbiory z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich rolników naszej parafii oraz poświęcony został wieniec dożynkowy. Parafianie uczestniczyli we wspólnej modlitwie dziękując Bogu za szczęśliwe zbiory, a także prosząc o Boże Błogosławieństwo na przyszły rok.